HTTP to HTTPS redirect folosind Apache2 cu un server de reverse proxy in fata

Cand folosim o masina virtuala cu Apache pe care rulam un site si vrem ca acesta sa ruleze folosind protocolul HTTPS impreuna cu un certificat SSL, iar in fata serverului avem un reverse proxy care este pe un alt server, atunci redirectarea si instalarea certificatului SSL trebuie sa fie pe reverse proxy, in zadar fiind pe masina virtuala.

Astfel, redirectarea HTTP to HTTPS permanenta la accesul http://srv.standdupp.ro care sa fie trimis spre https://srv.standdupp.ro trebuie sa se faca din reverse proxy astfel:

<VirtualHost *:80>

ServerName srv.standdupp.ro
# Creem aici redirectarea 80 to 443
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

</VirtualHost>

Apoi creem VirtualHost pentru HTTPS

<VirtualHost *:443>

ServerName srv.standdupp.ro
Order deny,allow
Allow from all

ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://ip_masina_virtuala/
ProxyPassReverse / http://ip_masina_virtuala/

</VirtualHost>

Leave a Reply

srv StandDuPp
Articole recente